*** توجه: رنگها با ان چه در واقعیت است با توجه به نوع مانیتور و محدودیت های رنگی در مانیتور ، ممکن است تا 20 درصد تفاوت داشته باشد ***...
رنگهای متالیک
...
رنگهای صاف
...
رنگهای چکشی
...
رنگهای چرمی
...
رنگهای سمباده ای