پرداختکاری
پرداختکاری به معنی صاف و براق کردن و اعمال تغییرات مشخص (Surface finishing) پولیش یا به اصطلاح عامیانه پرداختکاری سطح در سطوح قطعات فلزی تولید شده میباشد که باعث بهبود ظاهر قطعه میگردد .استفاده از دستگاه پرداختکاری و واکسهای پولیش متناسب با نوع قطعه یکی از روشهای متداول و مناسب برای از بین بردن ضایعات حاصل از برش و ریخته گری میباشد.
پرداختکاری قطعات صنعتی از روشهای متداول آماده سازی مکانیکی و یکی از مهمترین مراحل تولید دربالا بردن کیفیت سطوح میباشد که اغلب به منظور زیبایی قطعه (صاف و براقیت )جلوگیری از خوردگی و مقاومت در برابر سایش و تغییر شکل مورد استفاده قرار میگیرد.
واکسهای پرداختکاری یکی از عوامل موثر و مورد نیاز در عملیات پرداختکاری است که برای صیقل دادن و پولیش کردن قطعات استفاده میشود .واکسهای پرداختکاری از ترکیب چربیهای سنگین و ذرات ساینده تشکیل شده اند .ذرات ساینده موجود در واکسهای پرداختکاری بسیار ریز دانه هستند و چربی موجود در واکس باعث میشود که عملیات سایش قطعه در یک محیط چرب با اصطکاک پایین رخ دهد .بنابر این عملیات سایش سطحی منجر به پیدایش یک سطح براق و آیینه ای میگردد .

Black Polish
واکس مشکی
Black Polish
واکس مشکی
Blue Polish
واکس آبی
Blue Polish
واکس آبی
Cylindrical Polish
واکس قوطی
Cylindrical Polish
واکس قوطی
Red Polish
واکس قرمز
Red Polish
واکس قرمز
White Polish
واکس سفید
White Polish
واکس سفید
Green Polish
واکس سبز
Green Polish
واکس سبز