کنترل کیفیت QC))

در فرایند تولید رنگهای پودری شرکت پوشش فام، کنترل کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است .ایستگاه های کنترل کیفی نظارت دقیقی در زنجیره تامین و تولید از مرحله ورود مواد اولیه تا تحویل محصول نهایی به مشتریان دارند. متخصصان این واحد با استفاده از جدیدترین تجهیزات کنترلی و دانش فنی بروز و بصورت مستمرتلاش دارند تا با ثبات کیفیت محصولات تولیدی اطمینان خاطر از کیفیت را در ذهن مشتریان متصور سازند .

پرسنل واحد (QC) شرکت از طرف مدیران عالی سازمان ماموریت دارند تا همانند ناظر و نماینده مشتری در پروسه تولید حضور داشته و با نظارت دقیق در همه مراحل تولید و رعایت استانداردهای تدوین شده حافظ حقوق مصرف کنندگان باشند. رضایت مشتریان از کیفیت مستمر محصولات تولیدی پوشش فام موجبات حفظ منافع متقابل شرکت و مشتریان را تضمین و تامین مینماید .

 به منظور تحقق این آرمان و نهادینه کردن الزامات کنترل کیفی در تمام واحدهای سازمان، شرکت پوشش فام در سال 2007 موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001-2000 مبتنی بر سیستم مدیریت کیفیت در پیروی از استاندارد مذکور برای دامنه کاربرد (فرمولاسیون و ساخت رنگهای پودری) از موسسه توف آلمان گردید.

متخصصین در بخش کنترل کیفیت آزمایشات لازم در مورد هر یک از محصولات از جمله واکنش پذیری، اندازه گیری ذرات، براقیت و درجه بازتابی نور، ضخامت لایه رنگ ،چسبندگی، میزان ترک خوردگی، خمش و انعطاف پذیری، میزان ضربه پذیری، درجه سختی، مه نمک، مقاومت در برابر اشعه UV و شرایط محیطی وسایر کنترل ها را انجام میدهند .