ردیف
نام
شیمی
براقیت
طرح
مشاهده

1
PE531 بنفش براق 4007
PE
براق
صاف

2
PE661 سبز براق
PE
براق
صاف

3
PE221 سبز براق 6005
PE
براق
صاف

4
MX356 سفید براق 9016
MX
براق
صاف

5
PE662 صورتی براق
PE
براق
صاف

6
MX1125 طوسی گرانیتی مات
MX
مات
گرانیتی

7
PE482 طوسی چرمی براق 7035
PE
براق
چرمی

8
PE1113 قرمز براق 3003
PE
براق
صاف

9
MX439 قرمز سمباده ای نیمه مات 3004
MX
نیمه مات
سمباده ای

10
MX448 قهوه ای سمباده ای 8016
MX
نیمه مات
سمباده ای

11
PE203 کرم براق 9001
PE
براق
صاف

12
PE1217 کوه نور مشکی متالیک
PE
براق
کوه نور

13
MX263 مشکی چروک
MX
براق
چروک

14
MX117 نقره ای متالیک براق 9006
MX
براق
صاف متالیک

ردیف نام شیمی براقیت طرح موجودی Price مشاهده
15 PE531 بنفش براق 4007 PE براق صاف 0 $160 GLOSSY VIOLET RAL 4007
16 PE661 سبز براق PE براق صاف 0 $160 GLO0SSY GREEN
17 PE221 سبز براق 6005 PE براق صاف 0 $160 GLOSSY GREEN RAL 6005
18 MX356 سفید براق 9016 MX براق صاف 0 $160 GLOSSY WHITE RAL 9016
19 PE662 صورتی براق PE براق صاف 0 $160 GLOSSY PINK
20 MX1125 طوسی گرانیتی مات MX مات گرانیتی 0 $160 Matte GRANITE GREY
21 PE482 طوسی چرمی براق 7035 PE براق چرمی 0 $160 GLOSSY GREY TEXTURE RAL 7035
22 PE1113 قرمز براق 3003 PE براق صاف 0 $160 GLOSSY RED RAL 3003
23 MX439 قرمز سمباده ای نیمه مات 3004 MX نیمه مات سمباده ای 0 $160 SEMI Matte RED SANDTEX RAL 3004
24 MX448 قهوه ای سمباده ای 8016 MX نیمه مات سمباده ای 0 $160 BROWN SANDTEX RAL 8016
25 PE203 کرم براق 9001 PE براق صاف 0 $160 GLOSSY MILKY RAL 9001
26 PE1217 کوه نور مشکی متالیک PE براق کوه نور 0 $160 KOOH NOOR METALLIC BLACK
27 MX263 مشکی چروک MX براق چروک 0 $160 BLACK WRINKLE
28 MX117 نقره ای متالیک براق 9006 MX براق صاف متالیک 0 $160 GLOSSY METTALIC SILVER RAL 9006
PE531 بنفش براق 4007
شیمی: PE
براقیت: براق
طرح: صاف
موجودی: 0
Price: $160
PE661 سبز براق
شیمی: PE
براقیت: براق
طرح: صاف
موجودی: 0
Price: $160
PE221 سبز براق 6005
شیمی: PE
براقیت: براق
طرح: صاف
موجودی: 0
Price: $160
MX356 سفید براق 9016
شیمی: MX
براقیت: براق
طرح: صاف
موجودی: 0
Price: $160
PE662 صورتی براق
شیمی: PE
براقیت: براق
طرح: صاف
موجودی: 0
Price: $160
MX1125 طوسی گرانیتی مات
شیمی: MX
براقیت: مات
طرح: گرانیتی
موجودی: 0
Price: $160
PE482 طوسی چرمی براق 7035
شیمی: PE
براقیت: براق
طرح: چرمی
موجودی: 0
Price: $160
PE1113 قرمز براق 3003
شیمی: PE
براقیت: براق
طرح: صاف
موجودی: 0
Price: $160
MX439 قرمز سمباده ای نیمه مات 3004
شیمی: MX
براقیت: نیمه مات
طرح: سمباده ای
موجودی: 0
Price: $160
MX448 قهوه ای سمباده ای 8016
شیمی: MX
براقیت: نیمه مات
طرح: سمباده ای
موجودی: 0
Price: $160
PE203 کرم براق 9001
شیمی: PE
براقیت: براق
طرح: صاف
موجودی: 0
Price: $160
PE1217 کوه نور مشکی متالیک
شیمی: PE
براقیت: براق
طرح: کوه نور
موجودی: 0
Price: $160
MX263 مشکی چروک
شیمی: MX
براقیت: براق
طرح: چروک
موجودی: 0
Price: $160
MX117 نقره ای متالیک براق 9006
شیمی: MX
براقیت: براق
طرح: صاف متالیک
موجودی: 0
Price: $160