ردیف
نام
شیمی
براقیت
طرح
مشاهده

1
MX359 آبی سمباده ای متالیک
MX
نیمه مات
سمباده ای

2
PE531 بنفش براق 4007
PE
براق
صاف

3
MX067 چکشی مشکی طلایی
MX
براق
چکشی

4
MX310 زرد براق 1001
MX
براق
صاف

5
PE1267 سبز براق 6018
PE
براق
صاف

6
PE1316 صورتی نیمه براق
PE
نیمه براق
صاف

7
PE686 طوسی سوپر مات 7015
PE
سوپر مات
صاف

8
PET086 طوسی سمباده ای مات7040
PET
مات
سمباده ای

9
PE1247 قرمز براق 3001
PE
براق
صاف

10
MX1024 مشکی سمباده ای
MX
براق
سمباده ای

11
PE909 نارنجی براق 2002
PE
براق
صاف

12
PE193 نقره ای متالیك نیمه براق 9007
PE
نیمه براق
صاف متالیک

13
MX1111 مشکی گرانیتی نیمه مات
MX
نیمه مات
گرانیتی

14
MX1425 قهوه ای گرانیتی نیمه براق
MX
نیمه براق
گرانیتی

15
MX1426 کرم گرانیتی نیمه براق
MX
نیمه براق
گرانیتی

ردیف نام شیمی براقیت طرح موجودی Price مشاهده
16 MX359 آبی سمباده ای متالیک MX نیمه مات سمباده ای 0 $160 METALLIC BLUE SANDTEX
17 PE531 بنفش براق 4007 PE براق صاف 0 $160 GLOSSY VIOLET RAL 4007
18 MX067 چکشی مشکی طلایی MX براق چکشی 0 $160 BLACK GOLD HAMMERTONE
19 MX310 زرد براق 1001 MX براق صاف 0 $160 GLOSSY YELLOW RAL 1001
20 PE1267 سبز براق 6018 PE براق صاف 0 $160 GLOSSY GREEN RAL 6018
21 PE1316 صورتی نیمه براق PE نیمه براق صاف 0 $160 SEMI GLOSSY PINK
22 PE686 طوسی سوپر مات 7015 PE سوپر مات صاف 0 $160 SUPER Matte GREY RAL 7015
23 PET086 طوسی سمباده ای مات7040 PET مات سمباده ای 0 $160 Matte GREY SANDTEX RAL 7040
24 PE1247 قرمز براق 3001 PE براق صاف 0 $160 GLOSSY RED RAL 3001
25 MX1024 مشکی سمباده ای MX براق سمباده ای 0 $160 BLACK SANDTEX
26 PE909 نارنجی براق 2002 PE براق صاف 0 $160 GLOSSY ORANGE RAL 2002
27 PE193 نقره ای متالیك نیمه براق 9007 PE نیمه براق صاف متالیک 0 $160 SEMI GLOSSY METALLIC SILVER RAL 9007
28 MX1111 مشکی گرانیتی نیمه مات MX نیمه مات گرانیتی 0 $160 Semi Matte Granite Black
29 MX1425 قهوه ای گرانیتی نیمه براق MX نیمه براق گرانیتی 0 $160 Semi Gloss Granite Brown
30 MX1426 کرم گرانیتی نیمه براق MX نیمه براق گرانیتی 0 $160 Semi Gloss Granite Milky
MX359 آبی سمباده ای متالیک
شیمی: MX
براقیت: نیمه مات
طرح: سمباده ای
موجودی: 0
Price: $160
PE531 بنفش براق 4007
شیمی: PE
براقیت: براق
طرح: صاف
موجودی: 0
Price: $160
MX067 چکشی مشکی طلایی
شیمی: MX
براقیت: براق
طرح: چکشی
موجودی: 0
Price: $160
MX310 زرد براق 1001
شیمی: MX
براقیت: براق
طرح: صاف
موجودی: 0
Price: $160
PE1267 سبز براق 6018
شیمی: PE
براقیت: براق
طرح: صاف
موجودی: 0
Price: $160
PE1316 صورتی نیمه براق
شیمی: PE
براقیت: نیمه براق
طرح: صاف
موجودی: 0
Price: $160
PE686 طوسی سوپر مات 7015
شیمی: PE
براقیت: سوپر مات
طرح: صاف
موجودی: 0
Price: $160
PET086 طوسی سمباده ای مات7040
شیمی: PET
براقیت: مات
طرح: سمباده ای
موجودی: 0
Price: $160
PE1247 قرمز براق 3001
شیمی: PE
براقیت: براق
طرح: صاف
موجودی: 0
Price: $160
MX1024 مشکی سمباده ای
شیمی: MX
براقیت: براق
طرح: سمباده ای
موجودی: 0
Price: $160
PE909 نارنجی براق 2002
شیمی: PE
براقیت: براق
طرح: صاف
موجودی: 0
Price: $160
PE193 نقره ای متالیك نیمه براق 9007
شیمی: PE
براقیت: نیمه براق
طرح: صاف متالیک
موجودی: 0
Price: $160
MX1111 مشکی گرانیتی نیمه مات
شیمی: MX
براقیت: نیمه مات
طرح: گرانیتی
موجودی: 0
Price: $160
MX1425 قهوه ای گرانیتی نیمه براق
شیمی: MX
براقیت: نیمه براق
طرح: گرانیتی
موجودی: 0
Price: $160
MX1426 کرم گرانیتی نیمه براق
شیمی: MX
براقیت: نیمه براق
طرح: گرانیتی
موجودی: 0
Price: $160