رنگ های رال

در سال 1927 میلادی یک کمپانی آلمانی اقدام به ارائه یک مجموعه 40 رنگی کرد و عنوان آن را «RAL 840» گذاشت. پس از ارائه این مجموعه، افراد برای اینکه مشخص کنند چه رنگی مد نظرشان است کافی بود یک عدد را بیان کنند. درصورتی که پیش از آن تمام افراد باید جهت توصیف یک رنگ، نمونه مورد نظر خود را میان خود جابه‌جا می‌کردند. این تنها یکی از مزیت‌های رال رنگ پودری است. در ادامه دیگر مزایای این رنگ را بیان می‌کنیم.

مزایای مورد استفاده قرار دادن رنگ RAL

طی سالیان دراز، اسم این مجموعه تغییرات زیادی کرد و علاوه بر آن تعداد زیادی رنگ ال نیز به آن افزوده شد. این کمپانی آلمانی به بعضی از رنگ‌هایی که نام مشابه به هم داشتند یک اسم تکمیلی داده تا این‌گونه دیگر رنگ‌ها با هم اشتباه گرفته نشوند. با این کار آن‌ها، شما هم اکنون می‌توانید رنگی که درنظر دارید را به‌طور دقیق بیان کنید و این‌گونه مطمئن شوید رنگی که سفارش داده‌اید دقیقا همان چیزی است که می‌خواهید. همچنین شما می‌توانید جهت تهیه رنگ‌ رال مات و همین‌طور رنگ ال براق اقدام کنید؛ زیرا خوشبختانه طی سالیان هر دو در مجموعه RAL ارائه شدند.

معمولا چه رنگ‌هایی در مجموعه رنگ RAL مشاهده می‌شود؟

این مجموعه سعی می‌کند سایر رنگ‌های شناخته شده را ارائه دهد، به‌طوری که شما می‌توانید بیشتر رنگ‌های موجود در مجموعه رال رنگ پودری را در علائم راهنمایی و رانندگی و همین‌طور هشدارهای مرتبط با دولت و سازمان‌ها و همچنین خدمات عمومی مشاهده کنید. (به عنوان مثال: رنگ رال 1004 برای خدمات پستی در سوئیس، رال رنگ پودری 1021 برای خدمات پستی در استرالیا و رال رنگ پودری 1032 برای خدمات پستی در آلمان).

**توجه: رنگ های مشخص شده در لیست زیر، به دلیل اختلاف نمایش رنگ در نمایشگر های متفاوت، ممکن است دقیق نباشد**

RAL 1000 Green beige
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003 Signal yellow
RAL 1004 زرد طلایی
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1026
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1035
RAL 1036
RAL 1037
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2003
RAL 2004
RAL 2005
RAL 2007
RAL 2008
RAL 2009
RAL 2010
RAL 2011
RAL 2012
RAL 2013
RAL 3000
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3007
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3012
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3016
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3022
RAL 3024
RAL 3026
RAL 3027
RAL 3028
RAL 3031
RAL 3032
RAL 3033
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4003
RAL 4004
RAL 4005
RAL 4006
RAL 4007
RAL 4008
RAL 4009
RAL 4010
RAL 4011
RAL 4012
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5008
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5022
RAL 5023
RAL 5024
RAL 5025
RAL 5026
RAL 6000
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034
RAL 6035
RAL 6036
RAL 6037
RAL 6038
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7003
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7046
RAL 7047
RAL 7048
RAL 8000
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8028
RAL 8029
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9018
RAL 9022
RAL 9023