مهندسی فروش

مهندسی فروش

مهندسی فروش


واحد مهندسی فروش (sales engineering) پوشش فام با در اختیار داشتن مهندسین مجرب و تجهیزات پیشرفته نسبت به پشتیبانی و کمک به مصرف کنندگان رنگ های پودری در زمینه پیاده سازی ، مشاوره در طراحی خطوط رنگ و شستشو و استفاده بهینه از محصول ارائه خدمت می نماید.
مهندسین فروش این شرکت با بکارگیری مهارت های فنی و تخصصی و با مشاوره های رایگان ، آگاهی های لازم را در این مورد که مشتریان چگونه میتوانند با بهبود مواد و تجهیزات ، هزینه های تولید خود را کاهش دهند، در اختیار آنها قرار می دهند.