Black Polish

واکس مشکی - w001

این واکس با دارا بودن برش بسیار عالی، برای برطرف کردن انواع ناهمواری ها ی سطوح، حفره ها، خش گیری و صیقل دادن قطعات و سطوح فلزاتی از قبیل: آهن، فولاد،سرب و آلومینیوم به منظور آماده سازی سطوح و قطعات قبل از آبکاری و یا پرداخت نهایی جهت دستیابی به براقیت و زیرسازی مطلوب به کار می رود .

Black Polish

واکس مشکی - w001

این واکس با دارا بودن برش بسیار عالی، برای برطرف کردن انواع ناهمواری ها ی سطوح، حفره ها، خش گیری و صیقل دادن قطعات و سطوح فلزاتی از قبیل: آهن، فولاد،سرب و آلومینیوم به منظور آماده سازی سطوح و قطعات قبل از آبکاری و یا پرداخت نهایی جهت دستیابی به براقیت و زیرسازی مطلوب به کار می رود .

تصاویر گالری

محصولات مرتبط