White Polish

واکس سفید - w005

این واکس با دارا بودن برش فوق العاده باال، برای زیرکار فلزات سخت به کار می رود. این واکس باالخص برای پرداختکاری آهن و فولاد به کار می رود و کاربردی عالی روی آهن، فولاد، مس، سرب، آلومینیوم و روی را دارا می باشد .

White Polish

واکس سفید - w005

این واکس با دارا بودن برش فوق العاده باال، برای زیرکار فلزات سخت به کار می رود. این واکس باالخص برای پرداختکاری آهن و فولاد به کار می رود و کاربردی عالی روی آهن، فولاد، مس، سرب، آلومینیوم و روی را دارا می باشد .

تصاویر گالری

محصولات مرتبط