Cylindrical Polish

واکس قوطی - W003

این واکس برای ایجاد براقیتی نهایی و بی نظیر کاربرد داشته و مناسب برای پرداختکاری برنج، روی، آلومینیوم، سرب و سایر فلزاتی که نیازمند براقیت و جالی نهایی هستند مناسب می باشد. این واکس به آسانی قدرت خش گیری های ظریف از روی فلزات نفیس را دارا بوده و طی یک مرحله کاربری، براقیت و درخشش فوق العاده و عالی را به فلزات خواهد بخشید .

Cylindrical Polish

واکس قوطی - W003

این واکس برای ایجاد براقیتی نهایی و بی نظیر کاربرد داشته و مناسب برای پرداختکاری برنج، روی، آلومینیوم، سرب و سایر فلزاتی که نیازمند براقیت و جالی نهایی هستند مناسب می باشد. این واکس به آسانی قدرت خش گیری های ظریف از روی فلزات نفیس را دارا بوده و طی یک مرحله کاربری، براقیت و درخشش فوق العاده و عالی را به فلزات خواهد بخشید .

تصاویر گالری

محصولات مرتبط