banner
Guidance of Maintaining and Storing

راهنمای نگهداری رنگ پودری | انبار رنگ پودری

Category: Powder
Type: Article
1400/06/29

 موارد ايمني محصول 
جهت نگهداری و مراقبت از محصولات رنگ پودری باید نکات مهمی را درنظر گرفت که محصول دچار خرابی یا مشکل فنی نشود ضمن اینکه  استفاده از پودر در هنگام پاشش روی قطعه ، باید موارد ایمنی را در نظر بگیرید که مشکلی برای اپراتور ایجاد نشود

راهنمای نگهداری و انبار

رنگهای پودری میبایست درجای خشک و خنک ( دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد ) نگهداری شوند .

 تابش مستقیم نور خورشید نیز به مدت طولانی برای این رنگها مضر است .

 از باز نگه داشتن کارتن ها ی رنگها برای مدت طولانی اجتناب نمایید .

 نباید بیش از 4 کارتن روی هم چیده شود .

 در صورت احراز شرایط فوق امکان نگهداری و استفاده رنگهای پوشش فام تا یک سال پس از تاریخ تولید وجود دارد.

 

نکات ایمنی :

در صورت تماس پوست با رنگ پودری ، میتوان دست را با اب گرم و صابون تمییزکرد . در هنگام مصرف جهت جلوگیری از حساسیت ، حتما" از کلاه ، عینک و ماسک استفاده شود . در صورت عدم استفاده از ماسک و تماس طولانی با رنگهای پودری عوارض ریوی و تنفسی ایجاد خواهد شد . در صورت رعایت موارد فوق ، هیچگونه نگرانی وجود نداشته و به راحتی میتوان از رنگهای پودری که جزو رنگهای دوستدار محیط زیست هستند استفاده نمود .در صورت نیاز به اطلاعات کامل تر به نکات ذیل توجه فرمایید:

 

1- شناسايي خطرها

 مطابق با معيارهاي تنظيمي بعنوان مواد خطرزا دسته بندي نشده است. 

 2- اقدامات كمكهاي اوليه

در صورت تماس پوستي : با آب و صابون بشوييد.

در صورت تماس چشمي : فوري با آب جاري بشوييد.

3- اقدامات در برابر آتش سوزي

تجزيه شيميايي در اثر گرما : در طي يك آتش سوزي و اشتعال ممكن است  بخار و گازهاي سمي و سوزش آور ايجاد شود.

وسايل مناسب جهت خاموش كردن : اسپري آب ، كف مقاوم الكلي ، مواد آتش خاموش كن يا دي اكسيد كربن استفاده نماييد.

4- اقدامات كمكي در مواقع اضطراري

احتياط هاي شخصي :

از استنشاق و تنفس گرد وغبار اجتناب نماييد.

روش هاي تميز كردن :

فورا" با جارو دستي يا جارو برقي محل را تميز نماييد.

 تمام منابعي كه باعث آتش سوزي مي شوند را جمع آوري كرده و از محل دور كنيد و بابرس مرطوب محل را تميز كرده و مطابق با قوانين و مقررات محلي، مواد دور ريختني را در بسته بندي هاي خاص قرار داده تا بعدا از بين ببريد.

جهت جابجايي از تجهيزات مكانيكي ( مثل ليفتراك ) استفاده شود.

اگر به ترتيب ذكر شده در بالا، نگهداري و به كار گرفته شود هيچ تجزيهء شيميايي اتفاق نمي افتد.

 5- مراقبت و نگهداري محصول

مراقبت :

 براي تهويهء گازهاي سمي و جمع آوري گردوخاك ، از ماشين آلات مناسب استفاده  نماييد.

احتياط در محافظت از آتش و انفجار :

 از تشكيل گرد و غبار و گازهاي پخش شونده جلوگيري شود. در مكانهايي كه گردوغبار توليد مي شود از دستگاه تهويه مناسب استفاده  كنيد . در طي مراحل كار ، گرد و خاك زياد ممكن است تركيب انفجاري در هوا ايجاد نمايد .

 شرايط و دوره نگهــداري از رنگ پودری :

محصولاتي كه در شرايط خشك و تميز، در درجهء حرارت كمتر از ºC 30  نگهداري مي شود حداقل تا 12 ماه از زمان تاريخ توليد قابل مصرف مي باشند.

 6- كنترلهاي محافظتي جهت تشخيص

 محدوديت هاي  قرار گرفتن در معرض اين ماده به شرح زير مي باشد :

محافظت از دست: براي تماس مداوم يا طولاني با اين ماده از دستكش هاي محافظتي استفاده نماييد.

محافظت هاي تنفسي: اگر كارگرها در غلظتي فراتر از محدوديت هاي مورد نظر قرار گيرند، بايد از وسايل محافظتي تنفسي مجاز تاييد  شده اسـتفاده نماييد . زماني كه غلظت گردوغبار بيش از حد طبیعی مي باشــد ، ماســك هاي ايمــن كننده از گرد و غبار توصيه مي شود .

اقدامات بهداشتي : مطابق با موارد بهداشتي صنعتي و ايمني متداول عمل شود.

 7- خصوصيات شيميايي و فيزيكي 

حالـت فيزيكي :                           پودر ريز

نقطهء ذوب :                                ºC 120-90

محدوديت انفجار پايين:                    v) % 70-30

چگالي:                                      g/cm3 8/1  3/1

درصد فراريت :                              % 1

نكته : اطلاعات فيزيكي ارائه شده در بالا مقادير فيزيكي هستند و نبايد بعنوان مشخصات فني در نظر گرفته شود.

8 - اطلاعات محيطي

بواسطهء حلاليت پايين اين ماده در آب ، احتمال مسموم شدن آب با اين ماده متصور نمي باشد.


برچسب ها:

نکات مراقبتی