Matte GOLD
دیتاشیت فنی

طلایی مات - BDPE607

درجه براقیت:

25±5

پایه رنگ:

باندینگ پلی استر

موارد مصرف:

شرایط پخت:
مدت 8 دقیقه در 210 درجه سانتی گراد

Matte GOLD
دیتاشیت فنی

طلایی مات - BDPE607

درجه براقیت:

25±5

پایه رنگ:

باندینگ پلی استر

موارد مصرف:

شرایط پخت:
مدت 8 دقیقه در 210 درجه سانتی گراد

تصاویر گالری

محصولات مرتبط