GLOSSY GREY TEXTURE RAL 7047
دیتاشیت فنی

طوسی چرمی براق 7047 - MX082

محصولات مرتبط

درجه براقیت:

90±5

پایه رنگ:

اپوکسی پلی استر

موارد مصرف:

شرایط پخت:
مدت 8 دقیقه در 210 درجه سانتی گراد

GLOSSY GREY TEXTURE RAL 7047
دیتاشیت فنی

طوسی چرمی براق 7047 - MX082

محصولات مرتبط

درجه براقیت:

90±5

پایه رنگ:

اپوکسی پلی استر

موارد مصرف:

شرایط پخت:
مدت 8 دقیقه در 210 درجه سانتی گراد

تصاویر گالری