کاربرد رنگ پودری قطعات خودرو

کاربرد رنگ پودری قطعات خودرو

از اوایل دهه 1970 استفاده از پوششهای پودری مسیر طولانی را در قطعات خودرو طی کرده است. موفقیت این فناوری شامل بهبود مواد اولیه، تکنیک های فرمولاسیون و نیز مراحل تولید بوده است. رنگ پودری ماندگار هستند و تا زمانی که این فناوری پیشرفت میکند فرصت برای رشد چشمگیر در بازار خودرو وجود دارد. در پوشش فام ما پوشش های پودری متفاوتی برای محصولات فلزی و جامدات داریم که گزینه ی مناسبی برای استفاده در صنعت خودرو برای تولیدکنندگان هستند.