کاربرد رنگ پودری در معماری

کاربرد رنگ پودری در معماری

ویژگی های دکوراتیو در پروژه های معماری به اندازه ی ساختارهای فنی اهمیت دارد. انواع مختلفی از رنگهای پودری برای مصارف معماری داخلی و خارجی وجود دارند، امروزه از رنگهای سنتی مانند رنگهای متالیک و anodized میتوان در معماری استفاده کرد. صنعت معماری استانداردهای گوناگونی از جمله AAMA 2604 & 2605 که نشان دهنده ی معیارهای اجرایی محصول در طول 5 تا 10 سال دارد که باعث میشود تنها تعداد خاصی از رنگها برای مصارف معماری استفاده شوند. ممکن است علاوه بر رنگ اصلی نیاز به استفاده از پرایمر و یا Top coat باشد.