banner
Special Powder Coating Test

تست های رنگ پودری | آزمون کیفیت رنگ پودری

Category: Powder
Type: Article
1400/06/29

تست های رنگ پودری

تست های مختلف رنگهای پودری: رنگهای پودری پس از پخت نوعی پوشش پیوسته ایجاد میکنند که میتوان با توجه به نیاز مشتری آنها را مورد آزمایش قرار داد.

پخش متناسب ذرات رنگ پودری، متناسب بودن اندازه ی ذرات رنگ از اصلی ترین ملزومات در به کار بردن پوششهای پودری است. اندازه ی ذرات رنگ بر روی بار مغناطیسی رنگهای پودری الکترواستاتیک موثر است، لذا لازم است میزان بار الکترواستاتیک رنگ کافی باشد تا به سطح قطعه بچسبد.

مقاومت در برابر ضربه:

در شرایط استاندارد رنگ پودری را در معرض ضربه ی سریع وزنه قرار میدهند و مقاومت پوشش در مقابل ترک و ضربه مورد بررسی قرار میگیرد.

تست خمش:

این تست به وسیله ی یک قطعه ی فلزی صورت میگیرد که از بالا و عقب به سطح رنگ شده نیرو وارد میکند. این نیرو تا زمانی وارد میود که اولین ترک در سطح نمایان شود.

آزمایشات دیگر برای بررسی مقاومت رنگ پودری در برابر: نمک، رطوبت، گرما و شرایط متفاوت جوی صورت میگیرد.

آزمایش میزان سختی:

این تست شامل بررسی دقیق مقاومت پوششهای پودری در برابر خراشیدگی و بریدگی میباشد.

تعیین میزان چسبندگی:

چسبندگی به معنای مقاومت رنگ در برابر سایش پوشش سطحی رنگ است.

زمان پخت:

زمان پخت مدت زمانی است که طول میکشد رنگ پودری الکترواستاتیک در دمای مشخص بر روی سطح فلز حالت جامد بگیرد. این مدت زمان نشان دهنده ی سرعت پخت و دوام کیفیت رنگ است.

کشش سطحی:

کشش سطحی رنگ پودری به معنای غلظت رنگ نسبت به آب است. کشش سطحی آب 1 میباشد. این مقیاس بسیار مهم است زیرا با استفاد از آن میتوان میزان پوشش دهی رنگ پودری و در نتیجه قیمت را محاسبه کرد.

اندازه گیری ضخامت رنگ:

این تست شامل اندازه گیری غیر مخرب ضخامت پوشش های غیرمغناطیسی است که با استفاده از یک ابزار دقیق مهندسی روی سطح فلزی انجام میشود.  

تست M.A.K

این تست جهت اندازه گیری درجه ی پخت به کار میرود، اطمینان از پخت درست پوشش پودری بسیار مهم است این مسئله با کنترل میزان مقاومت پوشش دربرابر حلال انجام میشود.

 


برچسب ها:

میزان سختی میزان چسبندگی تست ضربه