سبد خرید

محصولی انتخاب نشده است

موارد ايمني محصولات رنگ پودری

9 / 10
از 1 کاربر

راهنمای نگهداری و انبار

رنگ پودری میبایست درجای خشک و خنک ( دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد ) نگهداری شوند .

 تابش مستقیم نور خورشید نیز به مدت طولانی برای این رنگها مضر است .

 از باز نگه داشتن کارتنها ی رنگها برای مدت طولانی اجتناب نمایید .

 نباید بیش از 4 کارتن روی هم چیده شود .

 در صورت احراز شرایط فوق امکان نگهداری و استفاده رنگهای پوشش فام تا یک سال پس از تاریخ تولید وجود دارد.

  نکات ایمنی :

در صورت تماس پوست با رنگ ، میتوان دست را با اب گرم و صابون تمییزکرد . در هنگام مصرف جهت جلوگیری از حساسیت ، حتما" از کلاه ، عینک و ماسک استفاده شود . در صورت عدم استفاده از ماسک و تماس طولانی با رنگهای پودری عوارض ریوی و تنفسی ایجاد خواهد شد . در صورت رعایت موارد فوق ، هیچگونه نگرانی وجود نداشته و به راحتی میتوان از انواع رنگ پودری که جزو رنگهای دوستدار محیط زیست هستند استفاده نمود .در صورت نیاز به اطلاعات کامل تر به نکات ذیل توجه فرمایید:

1- شناسايي خطرها

 مطابق با معيارهاي تنظيمي بعنوان مواد خطرزا دسته بندي نشده است. 

 2- اقدامات كمكهاي اوليه

در صورت تماس پوستي : با آب و صابون بشوييد.

در صورت تماس چشمي : فوري با آب جاري بشوييد.

3- اقدامات در برابر آتش سوزي

تجزيه شيميايي در اثر گرما : در طي يك آتش سوزي و اشتعال ممكن است  بخار و گازهاي سمي و سوزش آور ايجاد شود.

وسايل مناسب جهت خاموش كردن : اسپري آب ، كف مقاوم الكلي ، مواد آتش خاموش كن يا دي اكسيد كربن استفاده نماييد.

4- اقدامات كمكي در مواقع اضطراري

احتياط هاي شخصي :

از استنشاق و تنفس گردوغبار اجتناب نماييد.

روش هاي تميز كردن :

فورا" با جارو دستي يا جارو برقي محل را تميز نماييد.

 تمام منابعي كه باعث آتش سوزي مي شوند را جمع آوري كرده و از محل دور كنيد و بابرس مرطوب محل را تميز كرده و مطابق با قوانين و مقررات محلي، مواد دور ريختني را در بسته بندي هاي خاص قرار داده تا بعدا از بين ببريد.

جهت جابجايي از تجهيزات مكانيكي ( مثل ليفتراك ) استفاده شود.

اگر به ترتيب ذكر شده در بالا، نگهداري و به كار گرفته شود هيچ تجزيهء شيميايي اتفاق نمي افتد.

5- مراقبت و نگهداري محصول

مراقبت :

 براي تهويهء گازهاي سمي و جمع آوري گردوخاك ، از ماشين آلات مناسب استفاده  نماييد.

احتياط در محافظت از آتش و انفجار :

 از تشكيل گرد و غبار و گازهاي پخش شونده جلوگيري شود. در مكانهايي كه گردوغبار توليد مي شود از دستگاه تهويه مناسب استفاده  كنيد . در طي مراحل كار ، گرد و خاك زياد ممكن است تركيب انفجاري در هوا ايجاد نمايد .

شرايط و دوره نگهــداري :

محصولاتي كه در شرايط خشك و تميز، در درجهء حرارت كمتر از ºC 30  نگهداري مي شود حداقل تا 12 ماه از زمان تاريخ توليد قابل مصرف مي باشند.

 6- كنترلهاي محافظتي جهت تشخيص

 محدوديت هاي  قرار گرفتن در معرض اين ماده به شرح زير مي باشد :

محافظت از دست: براي تماس مداوم يا طولاني با اين ماده از دستكش هاي محافظتي استفاده نماييد.

محافظت هاي تنفسي: اگر كارگرها در غلظتي فراتر از محدوديت هاي مورد نظر قرار گيرند، بايد از وسايل محافظتي تنفسي مجاز تاييد  شده اسـتفاده نماييد . زماني كه غلظت گردوغبار بيش از حد طبیعی مي باشــد ، ماســك هاي ايمــن كننده از گرد و غبار توصيه مي شود .

اقدامات بهداشتي : مطابق با موارد بهداشتي صنعتي و ايمني متداول عمل شود.

7- خصوصيات شيميايي و فيزيكي 

حالـت فيزيكي :                  پودر ريز

نقطهء ذوب :                      ºC 120-90

محدوديت انفجار پايين:        % 70-30 (v)

 چگالی  :                         g/cm3 8/1 – 3/1

درصد فراریت :                   1%

نكته : اطلاعات فيزيكي ارائه شده در بالا مقادير فيزيكي هستند و نبايد بعنوان مشخصات فني در نظر گرفته شود.

8 - اطلاعات محيطي

بواسطهء حلاليت پايين اين ماده در آب ، احتمال مسموم شدن آب با اين ماده متصور نمي باشد.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

حراجی محصولات

چکشی زرد نقره ای - MX 410 5 روز و 17 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
آبی سمباده ای 5015 - MX 441 7 روز و 3 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
قرمز براق 3013 - PE 394 8 روز و 8 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
چکشی مشکی طلایی - MX 067 8 روز و 17 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :14 تومان قیمت حراجی : 14 تومان
قرمز چرمی براق - PE 383 8 روز و 21 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
زرد سوپر مات - DCM 018 9 روز و 6 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
چکشی نارنجی مشکی - MX 416 9 روز و 17 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :12 تومان قیمت حراجی : 12 تومان
بنفش سمباده ای - MX 400 9 روز و 17 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
قرمز چرمی براق 3009 - PE 379 10 روز و 23 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
زرد سمباده ای نیمه مات - MX 035 11 روز و 17 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
قهواه ای چرمی براق - MX 275 11 روز و 21 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
زرد براق 1033 - PE 151 12 روز و 22 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
چکشی سبز نقره ای گل ریز - MX 422 13 روز و 17 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
طوسی براق 9002 - MX 044 15 روز و 1 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
چکشی نارنجی نقره ای - MX 417 15 روز و 17 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
مشکی چروک نیمه مات - PU 426 16 روز و 17 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
چکشی کرم نقراه ای - MX 419 17 روز و 17 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
قرمز سوپر مات 3004 - DCP 260 17 روز و 18 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
زرد براق 1003 - MX 041 18 روز و 21 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
مشکی چروک نیمه مات - PE 332 19 روز و 22 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان
مشکی براق 9005 - MX 127 21 روز و 17 ساعت و 54 دقیقه مانده قیمت :0 تومان قیمت حراجی : 0 تومان

تبلیغات

اپلیکیشن
تور مجازی نمایشگاه 1394
محک