سبد خرید

محصولی انتخاب نشده است

آزمون های ویژه رنگ پودری

10 / 10
از 1 کاربر

رنگهای پودری پس از پخت و تشکیل فیلم جامد پیوسته ای را تشکیل میدهند که بر اساس شرایط کاربر می توانند ارزیابی شوند. موارد زیر جزء بیشتری تست های انجام شده روی پلیت رنگ پودری است:

1. ویژگی های نوری : ویژگی هایی که از تاثیر متقابل بین  نور و سطح پوششی ناشی میشود. متداول ترین عبارتی که در پوشش های ناصاف به کار میرود " پوست پرتغالی " است.

2. اندازه گیری ضخامت : زمانی اندازه گیری انجام میشود که به اندازه ی کافی روی سطح رنگ وجود داشته باشد.

3. تعیین چسبندگی : مقاومت پوشش در مقابل برداشته شدن از روی سطحی که بر روی آن اعمال شده چسبندگی نامیده میشود.

4. مقاومت در برابر ضربه : پوشش در معرض تغییر شکل ناشی از برخورد سریع وزنه تحت شرایط استاندارد قرار میگیرد. و سپس مقاومت آن در برابر ترک خوردن یا پوسته شدن ارزیابی میشود.

5. آزمون انعطاف پذیری : معمولا از پشت صفحه ی پوشش شده توسط یک قطعه ی فلزی به صفحه نیرو وارد میشود تا زمان رویت ترک خوردگی در سطح.

6. سختی : تست هایی که سطح پوشش در مقابل دندانه شدن ، خراشیده شدن، بریده شدن و ... را ارزیابی میکند.

آزمون های دیگری مانند:» مقاومت در برابر نمک ، رطوبت ، شرایط جوی، حرارتی نیز روی سطوح پوششی انجام میگیرد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :