سبد خرید

محصولی انتخاب نشده است

نظرسنجی

1 - نحوه برخورد کارکنان شرکت 2 - سرعت ارتباط با واحد فروش 3 - سرعت در تحویل سفارشات و خواسته های مشتریان 4 - دسترسی به مدیران ارشد شرکت 5 - مشارکت کارکنان در رفع مشکلات مشتریان 6 - مهارت ، دانش فنی و تخصصی پرسنل شرکت 7 - نحوه ی ارائه خدمات قبل و پس از فروش 8 - قیمت محصولات 9 - کیفیت محصولات 10 - تمایل به همکاری و خرید مجدد
کد امنیتی :